Komponent e-Fromularza typu Y nie może być wyświetlony

STUDIA PODYPLOMOWE
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA


Rodzaj i czas trwania studiów

Studia kwalifikacyjne trwające 3 semestry (350 godzin)

Termin rozpoczęcia zajęć

październik 2014

Miejsce prowadzenia studiów

Studia prowadzone są w miastach: Racibórz i Szydłowiec

Adresaci studiów

 • nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowani zdobyciem tych kwalifikacji
 • psycholodzy
 • lekarze
 • pielęgniarki
 • pedagodzy szkolni
 • pracownicy socjalni
 • terapeuci

Wymagane dokumenty i procedury zapisów

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackie, inżynierskie, magisterskie) lub notarialnie potwierdzona kopia dyplomu;
 • kwestionariusz zapisów na studia podyplomowe;
 • 2 zdjęcia o wymiarach 37/52 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle;
 • kserokopia dowodu osobistego.

WSZYSTKIE WYMAGANE DOKUMENTY I INFORMATORY, KTÓRE UMOŻLIWIAJĄ ZAPISANIE SIĘ NA STUDIA ZNAJDUJĄ SIĘ NA DOLE STRONY.

Cele

Celem tych studiów jest:

 • przygotowanie uczestników do pracy w szkołach specjalnych
 • przygotowanie uczestników do pracy w klasach integracyjnych
 • przygotowanie uczestników do pracy w innych placówkach, gdzie wymagane są kompetencje z zakresu oligofrenopedagogiki

Zjazdy i organizacja studiów

Studia są prowadzone w systemie blended learning. Metoda ta polega na tym, że cześć zajęć będzie prowadzona z wykorzystaniem platformy internetowej do nauczania zdalnego i studenci będą mogli uczestniczyć w części zajęć w dowolnym czasie, wykorzystując własny komputer.

Zajęcia prowadzone za pomocą platformy e-learning, student może realizować w dowolnym czasie i miejscu. Platforma e-learning, która będzie dostępna dla studentów posiada te same możliwości jak platforma edukacji zdalnej Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie.

Wszyscy studenci po pierwszym semestrze otrzymają login i hasło do własnego konta studenta platformy edukacyjnej.

Obszar tematyczny

 • oligofrenopedagogika
 • metody pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • podstawy logopedii
 • metodyka i pedagogika specjalna
 • zaburzenia zachowania w pracy z dzieckiem specjalnej troski
 • psychologia rozwojowa
 • psychologia wychowawcza
 • psychologia zdrowia
 • specyfika pracy w placówkach specjalnych i klasach integracyjnych oraz terapeutycznych
 • rola i zadania nauczyciela
 • organizacja pracy zespołu nauczycielskiego w klasie integracyjnej
 • pierwsza pomoc przedmedyczna
 • podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego
 • niepełnosprawne dziecko w szkole i społeczeństwie
 • prawne aspekty pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Absolwenci studiów otrzymują

Świadectwo ukończenia kwalifikacyjnych studiów podyplomowych "OLIGOFRENOPEDAGOGIKA", które upoważniają do pracy w szkołach specjalnych, klasach integracyjnych i innych placówkach specjalistycznych gdzie wymagane są kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki.

Cena studiów w poszczególnych miastach organizacji zajęć

3.600 zł - Szydłowiec
3.300 zł - Racibórz

Zapisy

Zapisy na studia w miastach Racibórz i Szydłowiec przyjmuje:

INSTYTUT DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
47-400 Racibórz, ul. Wojska Polskiego 2/1

Informacja telefoniczna

32 415 07 97
(od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00 - 17.00)

Zapisy na studia są przyjmowane wyłacznie na podstawie nadesłanych drogą pocztową dokumentów. Poniżej można pobrać wymagane dokumenty, informator i terminy zjazdów.

KWESTIONARIUSZ STUDENTA
INFORMATOR STUDENTA I TERMINY ZJAZDÓW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZałącznikRozmiar
STUDIA-PODYPLOMOWE-DLA-NAUCZYCIELI-INFO.pdf529.97 KB
PODANIE-STUDIA-OLIGOFRENOPEDAGOGIKA.pdf373.11 KB